Управа школе

Директор школе:

проф. Дејан Мердановић

Рођен је у Оџацима 1981. године, живи у Новом Саду. После завршене Гимназије „Јован Јовановић Змај“, 2000. год. уписује Факултет физичке културе, смер Професор физичког васпитања. Дипломира 2005. године. У струци ради 13 година, а од октобра 2018. године, вршилац је дужности директора ОШ „Јован Јовановић Змај“ у  Сремској  Каменици.

Заменици директора:

проф. Данијела Шакота

Рођена је у Новом Саду, живи у Сремској Каменици где је завршила и основну школу. После завршетка Средње економске школе „Светозар Милетић“ у Новом Саду, уписује Филозофски факултет, смер Српски језик и књижевност. У нашој школи ради од 2010. године као наставница српског језика, а од 2016. године је помоћник директора.

проф. Дарко Крајишник

Рођен је у Прњавору, у Републици Српској, где је завршио основну школу и гимназију. У Тузли завршава Педагошку академију, смер наставник математике и физике, а у Зрењанину је завршио  Технички факултет, смер Професор информатике. У нашој школи ради од 2001. године.

Секретар школе:

Јелена Скоко, дипл.правник

Административни радници:

Силвана Стругало, књиговођа

Галовић Бранка, благајник