Управа школе

Директорка школе:

проф. Александра Ћирић

Рођена је у Новом Саду, а цео свој живот живи у  Сремској Каменици,  где је завршила основну школу,  баш ову у којој је данас директор. Учитељски  факултет је завршила  у Сомбору. У школи је до  2010. радила као учитељ, од када је директор школе.

Заменици директора:

проф. Данијела Шакота

Рођена је у Новом Саду, живи у Сремској Каменици где је завршила и основну школу. После завршетка Средње економске школе „Светозар Милетић“ у Новом Саду, уписује Филозофски факултет, смер Српски језик и књижевност. У нашој школи ради од 2010. године као наставница српског језика, а од 2016. године је помоћник директора.

 

 

 

проф. Дарко Крајишник

Рођен је у Прњавору, у Републици Српској, где је завршио основну школу и гимназију. У Тузли завршава Педагошку академију, смер наставник математике и физике, а у Зрењанину је завршио  Технички факултет, смер Професор информатике. У нашој школи ради од 2001. године.

Секретар школе:

Јелена Скоко, дипл.правник

Административни радници:

Силвана Стругало, књиговођа

Галовић Бранка, благајник