Управа школе

Директор школе:

проф. Дејан Мердановић

Рођен је у Оџацима 1981. године, живи у Новом Саду. После завршене Гимназије „Јован Јовановић Змај“, 2000. год. уписује Факултет физичке културе, смер Професор физичког васпитања. Дипломира 2005. године. У струци ради 13 година, а од октобра 2018. године, вршилац је дужности директора ОШ „Јован Јовановић Змај“ у  Сремској  Каменици.

Заменик директора:

проф.Зоран Цвијић

Рођен у Суботици, живи у Сремској Каменици. Дипломирао на Техничком факултету „Михајло Пупин “ у Зрењанину, смер професор технике и информатике , а поседује и звање машинског инжењера. У нашој школи ради од 2011. године као наставник техничког и информатичког образовања, а од 2019. године је помоћник директора.

Секретар школе:

Јелена Скоко, дипл.правник

Административни радници:

Силвана Стругало, економиста

Санда Малешевић, економски техничар

Драгана-Мила Микачевић, економски техничар