Стручне службе

             a                                                                                    

Оливера Михић, психолог

Рођена у Новом Саду. У Бачкој Паланци  је завршила основну и средњу школу.

Филозофски факултет завршила је у Новом Саду. На пословима психолога школе ради од 1994. године.

                                                                                                 

Слађана Фемић , педагог
Рођена у Новом Саду где је ѕавршила основну и средњиу школу.
Филозофски факултет , смер Педагогија завршила у Новом Саду .
На пословима педагога школе ради од 2003. године.

            a                                                                                                                        

           Ружица Шкорић, медијатекар – библиотекар

Рођена у Карину, у Хрватској. У Винковцима је завршила основну и средњу школу.

Педагошки факултет завршила је у Осијеку. На пословима библиотекара – медијатекара школе ради од 2006. године.