Стручне службе

                                                                                                 

Стефани Ђуровић, психолог

Рођена у Новом Саду. Основну школу завршила је у Зрењанину, а гимназију у Новом Саду.

Основне и мастер студије психологије завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду.

                                                                                                 

Слађана Фемић , педагог
Рођена у Новом Саду где је завршила основну и средњу школу.
Филозофски факултет , смер Педагогија завршила у Новом Саду .
На пословима педагога школе ради од 2003. године.

            a                                                                                                                        

           Ружица Шкорић, медијатекар – библиотекар

Рођена у Карину, у Хрватској. У Винковцима је завршила основну и средњу школу.

Педагошки факултет завршила је у Осијеку. На пословима библиотекара – медијатекара школе ради од 2006. године.