Списак запослених 2020/2021

епен
стручне спреме
Име и презимеНаставни предмет
 VII Ивана Шимуновић РАЗРЕДНА НАСТАВА 2-1
VIIНаташа Михајловић РАЗРЕДНА НАСТАВА 2-2
VIIДушица Аџић РАЗРЕДНА НАСТАВА 2-3
 VIIВера Стојшић Гашпаровски РАЗРЕДНА НАСТАВА 2-4
VII   Аранка Сић РАЗРЕДНА НАСТАВА 2-5
VIIБранка Радовановић РАЗРЕДНА НАСТАВА 2-6
VII   Драгана Маринчић РАЗРЕДНА НАСТАВА 3-1
VII   Татјана Богојевић РАЗРЕДНА НАСТАВА 3-2
VII  Зорана Рајић РАЗРЕДНА НАСТАВА 3-3
 VII Татјана Дурутовић РАЗРЕДНА НАСТАВА 3-4
 VII Бојана Црнобарац РАЗРЕДНА НАСТАВА 3-5
VII  Санела Јовчић РАЗРЕДНА НАСТАВА 3-6
 VII Мирјана Џудовић РАЗРЕДНА НАСТАВА 4-1
  VI Драгица Будић РАЗРЕДНА НАСТАВА 4-2
 VII Маја Поњарац РАЗРЕДНА НАСТАВА 4-3
 VII Оливера Марчић РАЗРЕДНА НАСТАВА 4-4
 VII Гордана Витас РАЗРЕДНА НАСТАВА 4-5
 VII Весна Варга РАЗРЕДНА НАСТАВА 4-6
  VII Зорица Кондић РАЗРЕДНА НАСТАВА 4-7
VII  Татјана Могић РАЗРЕДНА НАСТАВА 1-1
VII  Татјана Дурутовић РАЗРЕДНА НАСТАВА 1-2
VII  Биљана Иветић РАЗРЕДНА НАСТАВА 1-3
  VII Гордана Трипуновић РАЗРЕДНА НАСТАВА 1-4
  VII Драга Слијепчевић РАЗРЕДНА НАСТАВА 1-5
  VII Снежана Мирковић РАЗРЕДНА НАСТАВА 1-6
 VII Драгана Маринчић ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
 VII Ружица Брњашевић ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
  VI Биљана Караџић ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
  VII Оља Сокић ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
 VII Данијела Глигорић СРПСКИ ЈЕЗИК и грађанско васпитање 8-6
  VII Ранка Грковић СРПСКИ ЈЕЗИК 6-1
 VII Љиљана Ивошевић СРПСКИ ЈЕЗИК
  VII Зорана Ловрић Јухас СРПСКИ ЈЕЗИК 7-2
  VII Данијела Шакота СРПСКИ ЈЕЗИК и бибилотека 7-3
  VII-2 Нера Рикић СРПСКИ ЈЕЗИК 5-1
  VIIРомана Клајић   ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8-2
  VII Милена Малобабић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
  VII Бранислава Маодуш ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5-6
  VII   Маријана Поп Јованов ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7-4
  VII Бранка Томовић ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 6-2
 VII Јасминка Амиџић НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 8-3
  VII Никола Кривић   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
  VII Јованка Нововић НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 7-5
  VI Константин Гушић   ЛИКОВНА КУЛТУРА и цртање сликање и вајање
 
  VII Иван Булатовић ЛИКОВНА КУЛТУРА
  VII Сан Дражић МУЗИЧКА КУЛТУРА, хор и оркестар и грађанско в аспитање  
  VII Марија Драгин   МУЗИЧКА КУЛТУРА
  VII Марија Туцић Девић   ИСТОРИЈА 8-5
  VII Зоран Хорватов ИСТОРИЈА 7-7
VII  Маја Богданић   Историја и грађанско
  VII Јелена Радуловић ГЕОГРАФИЈА 5-3
  VIIСветлана Антић   ГЕОГРАФИЈА 8-4
 VII Милана Андријашевић   ГЕОГРАФИЈА
 VII Жељка Томашев Галовић ФИЗИКА
  VII Тамара Пазаркић ФИЗИКА
VII-2  Дамир Хорватиновић МАТЕМАТИКА
  VII Марија Протић   МАТЕМАТИКА
  VII Милена Дејановић МАТЕМАТИКА 5-4
 VII Александра Митровић МАТЕМАТИКА
  VII  Александра Чанак   МАТЕМАТИКА 6-3
 VII   Лидија Лончар Павловић БИОЛОГИЈА 5-2
  VII Инес Пураћ БИОЛОГИЈА
 VII Виолета Јововић БИОЛОГИЈА 7-1
  VIСветлана Зеремски   ХЕМИЈА
ДОМАЋИНСТВО
  VII Гордана Гајић ХЕМИЈА
  VIIАндреј Јагодановић   ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
  VII Немања Атанасковић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 7-6
  VII Богдан Павловић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 8-1
  VII Предраг Ћосић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
  VIIЈован Драча ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ,
ИЗАБРАНИ СПОРТ
  VII Петар ДробњакФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ,
ИЗАБРАНИ СПОРТ
  VII Весна Јотић ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ,
ИЗАБРАНИ СПОРТ
6-4
  VII Светислав Миланков ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ,
ИЗАБРАНИ СПОРТ
5-5
  VII Дарко Крајишник ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВ0
  VII Тијана Марјановић
ВЕРОНАУКА – СРПСКО ПРАВОСЛАВНА 6-5
  IV Борислав Шашић ВЕРОНАУКА – СРПСКО ПРАВОСЛАВНА
  VII   Елеонора Мате ВЕРОНАУКА – КАТОЛИЧКА
  VII Самуел Медвеђ   словачки  
VII Зорана Котаранин -Хорватиновић   Чувари придроде и домаћинство  

 Руководиоци школе

  Презиме и име Функција Звање Степен сс
Дејан Мердановић Директор школе Професор физичке културе VII
  Зоран Цвијић Помоћник директора Професор технике и информатике VII  

Стручни сарадници

  Презиме и име норма датум Степен стручне спреме
Слађана Фемић Педагог 100%   VII
  Стефани Ђуровић Психолог 100% VII
Ношенка Тепавчевић Педагог 50%   VII
  Маја Жујић Психолог 50 %   VII

 

 

Административно финансијско особље

  Име и презиме Функција Звање Степен сс            
Јелена Скоко Секретар школе Дипломирани правник VII
Силвана Стругало Руководилац рачуноводства Економиста VI
Санда Малешевић
Драгана Мила Никачевић
Административно-финансијски радник
Референт за финансијсско рачуноводствене послове
Административни радник

IV
IV

Помоћно техничко особље

  Име и презиме Радно место д Степен сс
  Славко Мутавџић Домар школе IV
  Саша Шевић Домар школе III
  Мирослав Дешановић Чистачица I
  Биљана Станкић Чистачица I
  Љубомир Карановић Чистачица I
  Снежана Раковић Чистачица I
  Тијана Томчић Чистачица I
  Сања Црнобрња Чистачица I
  Јулијана Татић Чистачица I
  Госпава Грубор Чистачица I
  Божица Стојановић Чистачица I
  Маријана Ђилас Чистачица I
  Иванка Вукомановић Чистачица I
  Зорица Павловић Чистачица I
  Јованка Костреш Чистачица I
  Мира Недељковић Чистачица I
  Смиља Зубовић Чистачица I
  Драгица Станојевић Чистачица I
  Анђелка Даниловић Чистачица I
  Нада Ђекић Сервирка II
  Александра Дешановић Сервирка II
  Наташа Пауковић Куварица v