Пројекти у школи

* Израда  ТУРИСТИЧОГ ВОДИЧА  за Сремску Каменицу