Пројекти у школи

* Израда  ТУРИСТИЧОГ ВОДИЧА  за Сремску Каменицу

ПРОЈЕКАТ „СЕЛФИ“

НИЖИ РАЗРЕД

ВИШИ РАЗРЕДИ

 
Линк за самовредновање школе

Линк ка упитнику за ученике:    https://goo.gl/forms/JJlEPQh6ffWhsN6C2

Линк ка упитнику за наставнике:   https://goo.gl/forms/hWzgmmTDOBtHQxKY2

  Линк ка упитнику за родитеље:    https://goo.gl/forms/e8THFRzBQP7V6YqE2