Пројекти у школи

* Израда  ТУРИСТИЧОГ ВОДИЧА  за Сремску Каменицу

Линкови за самовредновање школе – Етос:


Линк ка упитнику за ученике: https://forms.gle/Bdx2Bwq8ZLygzPSS7  

Линк ка упитнику за наставнике и стручну службу: https://forms.gle/jswtcWuXCLr4Jfzz5

Линк ка упитнику за родитеље: https://forms.gle/tEdVCKZFmfPEVmym7