Родитељи

 

Из Правилника – нивои насиља

Критеријуми за оцењивање владања

Закон

Списак уџбеника за 6.разред преузми

**Извештај о успеху ученика на крају школске 2017/18

**Извештај о успеху ученика на трећем каваралу 2017/18

**Извештај о успеху ученика на другом каваралу 2017/18

**Извештај о успеху ученика на првом каваралу 2017/18

Календар за школску 2017/2018

-индивидуални разговори КАМЕНИЦА учитељи

-индивидуални разговори KAМЕНИЦA наставници

-индивидуални разговори ЛЕДИНЦИ учитељи

-индивидуални разговори ЛЕДИНЦИ наставници

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ каменица

ТЕРМИНИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ