Родитељи

Презентација за припрему будући правака погледај

*распоред допунске и додатне наставе за 2019/20 погледај

*индивидуални разговори наставници за 2019/20 погледај

*индивидуални разговори учитељи за 2019/20 погледај

******

*Извештај о успеху ученика на крају школске 2018/19

Из Правилника – нивои насиља

Критеријуми за оцењивање владања

Закон

**Извештај о успеху ученика на крају школске 2017/18

**Извештај о успеху ученика на трећем каваралу 2017/18

**Извештај о успеху ученика на другом каваралу 2017/18

**Извештај о успеху ученика на првом каваралу 2017/18