Јавне набавке 2017

ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА УСЛУГА УСЛУГА УСЛУГА УСЛУГА УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈЕМ И
ТОПЛОМ ВЕЗОМ У ЛЕДИНЦИМА ЈНМВ 12/2017

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 11/2017  погледај
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 12/2017 погледај
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 12/2017 погледај

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ОПРЕМА ЗА ФИСКУЛТУРНУ САЛУ У ЛЕДИНЦИМА

НАБАВКУ РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА-УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ ЗА ОБЈЕКАТ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 10 /2017 погледај
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 10/2017 погледај
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 10/2017 погледај
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 10/2017 погледај

СТРУЧНИ НАДЗОР И КОРДИНАТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ,НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ЛЕДИНЦИМА И СТРУЧНИ НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА ( УГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ) ЗА ОБЈЕКАТ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 9 /2017 погледај
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 9/2017 погледај
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 9/2017 погледај
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 9/2017 погледај

ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ ШКОЛЕ У НОВИМ ЛЕДИНЦИМА

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 8 /2017 погледај
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 8/2017 погледај
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 8/2017 погледај
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 8/2017 погледај

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УГРАДЊУ ТОПЛОТНИХ ПУМПИ

НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ИСХРАНУ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ КУХИЊИ

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ПАРТИЈА 2 ЈНМВ 6/2017 погледај
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРА ПАРТИЈА 1 ЈНМВ 6/2017 погледај
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2 ЈНМВ 6/2017 погледај
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1 ЈНМВ 6/2017 погледај
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 6/2017 погледај
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 6/2017 погледај

МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈУ

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 5/2017 погледај
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 5/2017 погледај
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 5/2017 погледај
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 5/2017 погледај

ХИГИЈЕНА

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ 4/2017 погледај
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 4/2017 погледај
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 4/2017 погледај
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 4/2017 погледај

Радови

 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2/2017 погледај
 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 2/2017 погледај
 • ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈНМВ 2/2017 погледај
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 2/2017 погледај

ОСИГУРАЊЕ

ОСИГУРАЊЕ

 • ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ 1/2017 погледај
 • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 1/2017 погледај
 • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 1/2017 погледај

Радови

 • ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК погледај
 • ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК погледај