Контакт

ОШ  „Јован Јовановић Змај“

Адреса школе:   Школска бр. 3

                             21208 Сремска Каменица

Секретар (телефон) 021/464-506

Директор (тел/факс)  021/463-013

Рачуноводство (тел/факс) 021/464-962

Благајна (телефон) 021/461-525

Школа (издвојено одељење) у Лединцима (телефон) 021/2986-024

е-пошта школе: jjzmajkamenica@mts.rs

Жиро рачун школе: 840-292660-95 ПИБ: 100803367