Јавне набавке 2020

ЈАВНА НАБАВКА намирница (хране и пића) за исхрану ученика у школској кухињи ЈНМВ 4/20

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ 4-20 ДОКУМЕНТ

*ПОЗИВ ЗА ЈНМВ 4-20 ДОКУМЕНТ


ЈАВНА НАБАВКА мале вредности набавка материјала за
образовање и административног материјала ЈНМВ 3/20

*****ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ЈН бр. 3/20 ДОКУМЕНТАЦИЈА

*****ОДЛУКА ЗА ЈН бр. 3/20 ДОКУМЕНТАЦИЈА

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ 3-20 ДОКУМЕНТ

*ПОЗИВ ЗА ЈНМВ 3-20 ДОКУМЕНТ

ЈАВНА НАБАВКА ХИГИЈЕНА ЈНМВ 2-20

******ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ЈН бр. 2-20   ДОКУМЕНТАЦИЈА

*****ОДЛУКА ЗА ЈН бр. 2

-20   ДОКУМЕНТАЦИЈА

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ 2-20 ДОКУМЕНТ

*ПОЗИВ ЗА ЈНМВ 2-20 ДОКУМЕНТ

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЈНМВ 1-20

******ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА ЗА ЈН бр. 1-20   ДОКУМЕНТАЦИЈА

*****ОДЛУКА ЗА ЈН бр. 1-20   ДОКУМЕНТАЦИЈА

***ОГОВОР 1 ЗА ЈНМВ 1-20 ДОКУМЕНТ

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈНМВ 1-20 ДОКУМЕНТ

*ПОЗИВ ЗА ЈНМВ 1-20 ДОКУМЕНТ