Јавне набавке 2019

ЈАВНА НАБАВКА САНАЦИЈА САНИТАРНОГ ЧВОРА ЈНМВ 5-19 

***ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 5-19 ДОКУМЕНТ

**ОДЛУКА ЗА ЈНМВ 5-19 ДОКУМЕНТ

*ПОЗИВ ЗА ЈНМВ 5-19 ДОКУМЕНТ

*КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 5-19 ДОКУМЕНТ

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – намирница (хране и пића) за исхрану ученика у школској кухињи ЈН ОП 4/19

**** ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈН бр. 4/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

*****ОДЛУКА ЗА ЈН бр. 4/19   ДОКУМЕНТАЦИЈА

****
ДОПУНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН бр. 4/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

****
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ЈН бр. 4/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

***ОДГОВОР ЗА ЈН бр. 4/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

**ПОЗИВ ЗА ЈН бр. 4/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

*КОНКУРС ЈН бр.4/19   ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛA ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЈНМВ – 3/19

*** ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН бр. 3/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

****ОДЛУКА ЗА ЈН бр. 3/19   ДОКУМЕНТАЦИЈА

**** ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈН бр. 3/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

***ИЗМЕНА И ДОПУНА бр 3/19  ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ПОЗИВ ЗА ЈН бр. 3/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

*КОНКУРС ЗА ЈН бр. 3/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНЕ НАБАВKЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

*** ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Документација

**ПОЗИВ ЗА ЈН бр. 2/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

*КОНКУРС ЈН бр.2/19   ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА –УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЛИЦА (УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ) ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА, ИМОВИНЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

*** ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈН бр. 1/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

*** ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Документација

**ПОЗИВ ЗА ЈН бр. 1/19  ДОКУМЕНТАЦИЈA

*КОНКУРС ЈН бр.1/19   ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА – НАМИРНИЦЕ

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ДОКУМЕНТАЦИЈА