Јавне набавке 2018

ЈАВНЕ НАБАВКЕ –2018

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЈНМВ 4/18

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

****ОБАВЕШТЕЊЕ  О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ бр.4/18 ПОГЛЕДАЈ

***ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1.ЈНМВ бр.4/18 ПОГЛЕДАЈ

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 4/18 КД- образовање

* ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА бр. 4/18 ПОЗИВ 4/18

* ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА одлука о избору

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА –

намирница (хране и пића) за исхрану ученика у школској кухињи ЈН ОП 3/18

******ОБАВЕШТЕЊЕ 2 О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН бр.3/2018 ПОГЛЕДАЈ

*****ОБАВЕШТЕЊЕ 1 О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН бр.3/2018 ПОГЛЕДАЈ

****ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2  ЈН  бр.3/2018  ПОГЛЕДАЈ

****ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1 ЈН  бр.3/2018  ПОГЛЕДАЈ

***ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ бр.3/18 ПОГЛЕДАЈ

**ПОЗИВ ЗА ЈН бр. 3/18  ДОКУМЕНТАЦИЈA

*КОНКУРС ЈН бр.3/18   ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО

ЈНМВ – 2 /18

***ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМБ бр.2/2018 ПОГЛЕДАЈ

**ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ  бр.2/2018  ПОГЛЕДАЈ

**ПОЗИВ ЗА ЈНМВ бр. 2/2018  ДОКУМЕНТАЦИЈA

*КОНКУРС ЈНМВ бр.2/2018   ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЛИЦА (УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ)

ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА, ИМОВИНЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

ЈНМВ – 1 /18

 

***ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈНМВ  бр.1/2018 попгледај

**ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ  бр.1/2018  ПОГЛЕДАЈ

**ПОЗИВ ЗА ЈНМВ бр. 1/18  ДОКУМЕНТАЦИЈA

*КОНКУРС ЈНМВ бр. 1/18   ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ –ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК погледај