Јавне набавке 2018

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА
ЈАВНЕ НАБАВКЕ –
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

*погледај