Јавне набавке 2016

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – МЕСА

  • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧКУ УГОВОРА ЈНМВ 5/2016 погледај
  • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 5/2016 погледај
  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 5/2016 погледај
  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 5/2016 погледај

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ХРАНЕ И ПИЋА

  • ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈЕ 4/16 погледај
  • ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА ЈНМВ 4/2016 погледај
  • ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ПАРТИЈЕ погледај
  • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 4/2016 погледај
  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 4/2016 погледај
  • КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 4/2016 погледај

ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО

УСЛУГА ОСИГУРАЊА ЛИЦА (УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ) ОД ПОСЛЕДИЦА НЕСРЕЋНОГ СЛУЧАЈА, ИМОВИНЕ И ОДГОВОРНОСТИ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ