Јавне набавке 2015

  • ПОЈАШЊЕЊЕ ЈНМВ 11/2015 погледај
  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 11/2015 погледај
  • ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ У НОВИМ ЛЕДИНЦИМА кд ЈНМВ бр. 11/201 5 погледај
  • ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 9/2015 погледај
  • ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- НАБАВКА TEЛЕВИЗОРА  КД ЈНМВ бр. 9/2015 погледај