PIRLS 2021

Назив међународног истраживања: PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Међународно испитивање развоја читалачке писмености у четвртом разреду основне школе. Носилац пројекта: Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) Више