PIRLS 2021

Назив међународног истраживања: PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Међународно испитивање развоја читалачке писмености у четвртом разреду основне школе. Носилац пројекта: Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA) Више

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/2022

У први разред школске 2021/2022. г. уписују се деца рођена између 1. марта 2014. г. и  28. фебруара 2015. године. Упис за децу рођену у овом периоду je обавезан. И ове године родитељи (и други законски заступници) који су грађани Више

Професионална оријентација

Драги осмаци, налазите се пред избором занимања и школе. Пред Вама је важан корак који ће утицати на вашу будућност – ако не на читав живот, онда барем на наредних неколико година.                 Грешке у избору занимања могуће је исправити, Више