Похваљени ученици на крају 3. тромесечја

Наставничко веће на крају трећег тромесечја похваљује следеће ученике: 1-1 Новак Пантић1-2 Катарина Клача1-3 Сара Секељ1-4 Емилија Ракарић1-5 Милица Дешић2-1 Јована Карталија2-2 Ана Живић2-3 Лана Вукас2-4 Никола Крпан2-5 Милица Шороња2-6 Дуња Кириловић2-7 Софија Липљанац3-1 Алекса Тодоровић3-2 Дамјан Миликић3-3 Михаило Станимировић3-4 Више