Распоред звоњења за 4. недељу надокнаде

распоред звоњења за четврту недељу надокнаде часови предметна настава и разредна настава 1. 08.00-08.45 13.30-14.15 2. 08.50-09.35 14.20-15.05   велики одмор 15 минута 3. 09.50-10.35 15.20-16:05 4. 10.40-11.40 16.10-17.10 5. 11.45-12.30 17.15-18.00 6. 12.35-13.20 18.05-18.50