План надокнаде часова од 11. марта 2019.

У току следеће недеље настава ће се изводити по следећем распореду часова. часови предметна настава и разредна настава 1. 08.00-09.00 13.30-14.30 2. 09.05-09.50 14.35-15.20   велики одмор 15 минута 3. 10.05-10.50 15.35-16.20 4. 10.55-11.40 16.25-17.10 5. 11.45-12:30 17.15-18.00 6. 12.35-13:20 Више