Похваљени ученици на крају 1. полугодишта

Наставничко веће на крају првог полугодишта похваљује следеће ученике: 1-1 Аљоша Хаџић 1-2 Павле Контић 1-3 Филип Јанушевић 1-4 Анђела Марков 1-5 Марко Марковић 2-1 Јована Корица 2-2 Јована Хорватиновић 2-3 Реља Ступар 2-4 Лена Контић 2-5 Лена Чичиловић 2-6 Више