Teen Talk 2018.

U utorak, 21. 11. 2018, u Domu omladine u Beogradu, održana je Teen Talk konferencija kojoj su prisustvovali i učenici naše škole. Teme koje su obuhvaćene na ovoj konferenciji su samopouzdanje, podrška roditelja, depresija, zloupotreba droga…